Walczymy o Superligę ze wsparciem Prezydenta

Oświadczenie zarządu Korony Handball:

Zarząd Korony Handball informuje, że klub złożył odwołanie od decyzji Komisarza Ligi Zawodowej o nieprzyznaniu licencji na sezon sportowy 2019/2020. Uzasadnienie decyzji Komisarza Ligi odnosi się do wysokości budżetu gwarantowanego na poziomie 1,4 mln zł netto, którego Korona Handball Kielce na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zabezpieczyć oraz do opóźnienia w dacie złożenia wniosku licencyjnego. Wciąż prowadzimy rozmowy z naszymi sponsorami w celu zwiększenia budżetu na nadchodzący sezon. Chcemy bardzo podziękować naszym kibicom, sponsorom, a także wielu radnym i Prezydentowi Miasta Kielce Panu Bogdanowi Wencie za okazane nam zainteresowanie i chęć pomocy w staraniach o superligowy byt. To pokazuje, że nasz klub dla wielu jego mieszkańców jest ważnym elementem na mapie naszego sportowego Miasta.

W tym miejscu pragniemy poinformować, iż opóźnienie w złożeniu wniosku do Komisarza Ligi w żaden sposób nie było zależne od Pana Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty, który zaoferował swoją osobistą pomoc w staraniach o uzyskanie przez nas licencji. Wynikało to z naszej odpowiedzialności za klub i uwarunkowane było prowadzonymi przez nas rozmowami ze sponsorami w celu zwiększenia wymaganego przez Superligę budżetu. Pan Prezydent Bogdan Wenta mocno wspiera klub w działalności statutowej, jak również we wszelkich działaniach zmierzających do uzyskania licencji, za co jesteśmy mu szczerze wdzięczni.